Bohužel stále ještě žijeme ve společnosti, kdy viditelné odlišnosti mohou být důvodem k vyčlenění ze skupiny. Může se to stát ve škole, v práci, ale i kdekoliv jinde. Přijít do nového kolektivu tak nemusí být vůbec jednoduché a mnohdy to může být velmi stresující záležitost. Na výměně mládeže E+ inclusion se účastníci zkusili vcítit do role takového člověka a zjistili, jak by se v takové situaci zachovali oni sami. Díky tomu si pak mohli lépe uvědomit, co bychom měli v našem každodenním chování změnit, aby byly rozdíly ve společnosti co nejmenší. K tomu napomohly i aktivity a workshopy navržené pracovníky s mládeží na první fázi tohoto projektu (více o tom zde), kteří se na programu samotné výměny mládeže podíleli.

Na projektu není důležité jen získávat vzpomínky, zkušenosti a vědomosti (i když je to samozřejmě důležitá součást), ale kromě připravených workshopů pro účastníky byla důležitou součástí projektu i jejich aktivita a tvorba výstupů, tedy materiálů, ke kterým se účastníci budou moci kdykoliv po projektu vrátit a zároveň budou moci ukázat výsledky své práce rodině či kamarádům a třeba je tím namotivují vyjet taky.

Jedním z těchto výstupů je brožura People of E+ inclusion, vytvořena přímo účastníky. Účastníci si vymysleli otázky a poté se sebe navzájem na tyto otázky ptali. Shrnuli si tak, jaký pro ně projekt byl a mohou se k němu kdykoliv vrátit a zpětně si ho připomenout. Při další aktivitě jsme spolu s účastníky přemýšleli nad tím, jak motivovat co nejvíce mladých lidí k účasti na projektu. V rámci toho si účastníci zkusili navrhnout vlastní projekty, na témata, které jsou pro ně zajímavá. Kromě samotného tématu přicházeli i se zajímavými nápady a podněty ke zlepšení. Celé to pak zpracovali formou komiksu. Tento pohled je důležitý i pro nás, jakožto organizátory, abychom věděli, co mladé lidi v současnosti zajímá, na co se máme v budoucnu zaměřit.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, programu Erasmus+