Od 7. června do 15. června se v městě Kaunas konala výměna mládeže EU2YOUTH. Tato výměna spojila 31 nadšených účastníků z Litvy, České republiky, Itálie, Estonska a Chorvatska. Cílem EU2YOUTH bylo podporovat politické povědomí, zapojit mladé myšlenky do evropského rozhodovacího procesu a posílit evropské hodnoty prostřednictvím interaktivních diskusí a simulačních aktivit.

Jedním z hlavních cílů výměnného programu bylo přispět k většímu politickému povědomí a angažování mládeže. Účastníci se hlouběji zabývali analýzou úrovně politické angažovanosti mezi mladými lidmi.

Klíčovým zaměřením týdne bylo seznámit mládež s institucemi Evropské unie, s důrazem na Evropský parlament a jeho rozhodovací proces. Účastníci měli možnost interagovat s odborníky a získat cenné poznatky o fungování Evropské unie. Skrze angažující aktivity, interaktivní seance a simulace si účastníci osvojili komplexní pochopení toho, jak se přijímají rozhodnutí na evropské úrovni.

EU2YOUTH poskytl mladým lidem platformu k diskuzi a výměně názorů o demokracii, základních právech a evropských hodnotách. Pod vedením zkušených moderátorů se účastníci účastnili živých debat, prozkoumávali případové studie z reálného života a učili se o důležitosti demokratických principů a ochrany základních práv v evropském kontextu.

Cílem projektu bylo podnítit aktivní účast prostřednictvím praktických zkušeností s rozhodováním pomocí simulačních metod. Účastníci se aktivně zapojili do simulovaných debat a vyjednávacích cvičení. Tyto aktivity jim umožnily pochopit složitosti rozhodování, vyjednávat kompromisy a ocenit význam aktivní účasti při formování politik.

Kromě intelektuálních aktivit projekt také podporoval kulturní výměnu a porozumění mezi účastníky. Prostřednictvím týmových aktivit, prohlídek města a společenských událostí měli účastníci příležitost navázat přátelství, vyměnit si kulturní zkušenosti a rozvíjet pocit evropské identity.

EU2YOUTH úspěšně vzbudil zájem účastníků a umožnil mládeži angažovat se politicky, rozvíjet porozumění evropským institucím, prosazovat demokratické hodnoty a podporovat aktivní účast. Tato výměna poskytla účastníkům transformační zkušenost.