Jako poslední část projektu Brněnský oxford, v rámci kterého proběhlo sedm jednodenních workshopů na školách, jsme uspořádali závěrečnou výměnu mládeže, kde si účastníci vyzkoušeli debatu sami uspořádat a celou ji odvést. Během týdne proběhly celkem dvě. Jedna na téma škodlivosti jednorázových plastů a nutnosti jejich omezení.

Druhé debaty se zúčastnili také pan Prokop, uvolněný radní z České Lípy, a paní Tulková, zástupkyně za ekologické hnutí v České Lípě. Vzhledem k přítomnosti osob s rozhodovací pravomocí si účastníci zvolili téma na lokální úrovni a to zda by se mělo z budovy starého nevyužívaného nádraží udělat paintballové hřiště.

Z první i druhé debaty vytvořili účastníci také noviny, příspěvky na sociální sítě a video reportáže. I přes to, že účastníkům bylo pouhých třináct let, zvládli celou akci naprosto skvěle, jak při výběru témat, tak při přípravě veškerých záležitostí týkajících organizace i PR materiálů.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Erasmus-logo-funded-1-300x66.png.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, programu Erasmus+