Chcete se naučit nové nástroje a metody vzdělávání, inspirovat se, seznámit se s kolegy z různých evropských zemí, se kterými můžete vytvořit nová evropská partnerství a budoucí smysluplné projekty?

“Program Erasmus+ nám nabízí možnost rozvíjet své profesní kompetence např. prostřednictvím krátkodobých školení” říká Katka, která v organizaci Brno for you pracuje jako koordinátorka mezinárodních projektů.

Přes portál Salto-youth.net v záložce Tools -> European Training calendar si našla 5ti denní školení v Nizozemí, na téma neformálního vzdělávání, na které se prostřednictvím formuláře přihlásila.

“U projektů je vždy napsáno nejen na jaké téma a v jakém městě se bude konat, ale také co je jeho cílem, kde budou účastníci ubytovaní nebo kdo školení povede.”

Katka byla na školení Nizozemskou národní agenturou vybrána a následně ji kontaktovala Česká národní agentura (DZS) s informacemi týkající se dopravy na místo konání a podpisem smlouvy o výjezdu.

“Celé školení probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře. Učíte se obvykle vlastní zkušeností” jak vidíte na autentických fotkách přímo ze zmíněného kurzu, ze kterého si Katka přivezla nové znalosti z oblasti lektorování i nové nástroje, které jí pomohou sledovat a zvyšovat dopady vzdělávacích činností její organizace, osobně se potkala s podobně motivovanými lektory z různých evropských zemí a získala certifikát, který dokládá absolvování kurzu.

Po návratu Katku čekalo vyplnění krátké zpětné vazby, na základě které jí byly proplaceny cestovní náklady.

Stejně jednoduše se můžete k novým kompetencím dostat i vy! Kurz, který může trvat 2 – 30 dnů si vybíráte sami na základě svých konkrétních potřeb.

Více informací o těchto i dalších příležitostech pro lektory, kteří působí ve vzdělání mládeže najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS) v sekci Erasmus+, neformální vzdělávání mládeže.