Zapomeňte na sezení v lavicích, hodinové přednášky, seminární práce… Naše školení jsou založené na neformálním vzdělávání a zážitcích. Prostřednictvím výměn mládeže a tréninkových kurzů pro pracovníky s mládeží se snažíme šířit myšlenku aktivního občanství, environmentální zodpovědnosti, sociální inkluze, společně pracovat na mediální gramotnosti a osobním rozvoji.

Přestože se účastníci sjíždí z různých koutů Evropy, školení vždy probíhá na území České republiky v malebné krajině mimo velká města. Délka takového setkání je obvykle týden až deset dní a společným jazykem celé skupiny o zhruba 30 lidech, je angličtina.

Tohle vše realizujeme za podpory Evropské unie z grantu Erasmus +, který kryje náklady na ubytování, stravu i obvykle i dopravu. Od vás se na oplátku čeká aktivní zájem dozvědět se něco nového, přátelský přístup a sdílení vlastních zkušeností.

Jestli chcete vědět více o tom, co na vás čeká, podívejte se do sekce vzděláváme v ČR – realizované akce.