Oxfordské debaty, v Česku známé také pod názvem Masarykovy debaty, jsou neformální metodou výuky, pomocí které se mládež učí vzájemné toleranci a důležitosti demokratické společnosti. Učíme se dívat se na problematiku z různých stran a úhlů pohedů. Prostřednictvím kultivované řízené diskuze procvičujeme rétorické i týmové dovednosti studentů. Díky zprostředkovanému setkání mládeže s osobou, jež má rozhodující pravomoc v oblasti diskutovaného tématu, podněcujeme u studentů zájem o řešení lokálních problémů a veřejné dění, jež vede k aktivnímu občanství a iniciaci změn ve společnosti.

Jak vypadá Oxfordská debata?

V debatě vystupují celkem 4 týmy – soudce a sekretářka (koordinátoři diskuze z organizace Brno for you), propozice (3 členové z řad studentů), opozice (3 členové z řad studentů), veřejnost (ostatní studenti a 2 osoby s rozhodovací pravomocí). V prvním kole nejprve propozice a pak opozice definují postupně svoji tezi, následně argumentují a pak sumarizují tvrzení svého týmu. Ve druhém se veřejnost ptá střídavě propozice, pak opozice nebo konkrétního člena, kteří mají limitovaný čas na odpověď. Ve třetím a posledním kole se zapojuje veřejnost. Jejich úkolem je podpořit tým ať už propozice či opozice svými argumenty. Celá debata se ukončuje tajným hlasováním a vyhlášením konečného výsledku.

Jak celý workshop na škole probíhá?

Tým Brno for you přijede k vám přímo na vaši školu ať už po vyučování nebo v rámci vyučovacího předmětu (například jako doplnění občanské výchovy či základů společenských věd). Seznámí studenty s metodou, jejími pravidly a postupy. Zkušení lektoři budou koordinovat celý průběh debaty. Tu je možné zorganizovat v jeden den (časová náročnost asi 4 hodiny) či rozdělit do dvou bloků po 2 hodinách, kdy se v prvním bloku seznámíme se s metodologií a následně proběhne příprava na debatu. V druhém bloku proběhne samotná diskuze, na kterou budou přizvány 2 osoby s rozhodovací pravomocí.

Studenti dostanou k ruce pracovní listy a prostřednictvím organizace Brno for you se seznámí také s příležitostmi, které jim nabízí projekty Erasmus+. Na konci debaty proběhne krátká evaluace a předání certifikátu o účasti a znalosti této diskuzní metody.

Jak se zapojit?

Máteli-li zájem o tento workshop na Vaší škole, prosím, kontaktujte nás na emailu katka@brnofor you.cz.

Tento projekt byl podpořen z fondů Eramus+ mládež, probíhal v letech 2018 – 2021.