Výměna mládeže 4EUclusion, ČR

Kdy: Výměna mládeže: 22.10. – 30.10.2018 Konání samotného projektu: Vrchlabí, ČR Téma projektu: lidská práva, tolerance, inkluze Profil účastníků: 4 motivovaní účastníci...

Výměna Never stop learning, Polsko

Kdy: Výměna mládeže: 19.10. – 26.10.2018 Konání samotného projektu: Koninki, Polsko Téma projektu: neformální vzdělávání Profil účastníků: 7 účastníků (18-26 let) + 1 vedoucí...