Věděli jste, že program Erasmus+ nabízí taktéž příležitost tzv. „Job shadowingu“?

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej studenti a učitelé, ale také učni, dobrovolníci nebo vedoucí mládeže a amatérských sportovních organizací. Program Erasmus+ je taktéž pro pracovníky s mládeží. S programem Erasmus+ může do zahraničí vyjet každý člověk, který zajišťuje neformální vzdělávání mladých lidí, včetně znevýhodněné mládeže. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Grant je možné využít například na pořádání školení, seminářů, odborných stáží a studijních návštěv. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Naše organizace realizovala projekt Job shadowing, stínovali jsme dobrou praxi v zahraničí. Jednalo se o oblast Klíčové akce 1 (KA1 – Mobility pracovníků s mládeží).

Zapojené organizace:

Členové našeho týmu se zúčastnili stínování dobré praxe v zahraničí. Díky tomuto projektu jsme mohli stínovat kolegy z Řecka, Rumunska a Polska. Sledovali jsme jejich pracovní postupy, metody práce a jejich realizaci v prostředí s mládeží. Byli jsme součástí každodenní praxe v jejich organizacích. Díky projektu „job shadowing“ jsme tak přenesli osvědčené postupy do naši organizace a naší práce s mládeží.

Chcete se taky zúčastnit podobného projektu? Chcete se dozvědět o stínování praxe v zahraničí více? Kontaktujte nás na e-mailu info@brnoforyou.cz