Tréninkový kurz má stejný koncept jako výměna, je to mezinárodní mobilita. Tréninkový kurz je více specifický oproti výměně mládeže. Je zaměřený na členy organizací, pracovníky s mládeží, či pro ty, kteří se prací s mládeží chtějí věnovat. Obsah tréninkových kurzů, je o něco více hlubší, než na výměně mládeže. Jednotlivé workshopy vedou zkušení trenéři či experti na danou problematiku. Tréninkový kurz má sloužit k prohloubení znalostí daného tématu, rozšíření obzorů a předání znalostí a dovedností ostatním. Na tréninkovém kurzu je vyžadována větší úroveň znalosti angličtiny. Na tréninkový kurz většinou jezdí dva až tři účastníci za skupinu, na výměnu mládeže jezdí od pěti až deseti účastníků ve skupině.

Kdy můžeš jet na tréninkový kurz?

Tohle školení je určeno zejména těm, kteří pracují s mládeží, ale nemusíte být profesionálními pracovníky J! Stačí, když vedete tábory pro děti, pořádáte místní akce či jste aktivně zapojeni do činnosti nějakého spolku a pracujete s dětmi.