Výměna mládeže je projekt, do kterého je zapojeno několik zemí a skupinu většinou tvoří kolem třiceti účastníků. Výměna mládeže je vždy zaměřena na nějaké téma, o kterém se celý týden dozvídáš nové či zajímavé informace. Témat, kterých se můžeš zúčastnit je spousta – ekologie, seberozvoj, sport, peacebuilding, kultura, tance a spousta a spousta dalších.

První den projektu Tě čekají seznamovací hry, hry na zapamatování jmen a aktivity na tvoření vazeb ve skupině – dobré vztahy skupiny jsou na projektech velmi důležité. Co tě za čeká za aktivity, můžeš vyčíst z tzv. schedule, čili rozpisu aktivit. Pokud jedeš na projekt poprvé a nevíš, co se pod názvy aktivit skrývá, vše se dozvíš v první den projektu, kdy organizátoři představují popis a cíle projektu a s jednotlivými aktivitami jsou všichni seznámeni.  Účastníci mají možnost poznat nové lidi z cizích zemí, poznat kulturní zvyky, ochutnat jídlo a pití zastoupených zemí na projektu. Oblíbenou aktivitou bývá tzv. intercultural night/mezinárodní večer, kdy národní skupinky prezentují své země. Můžeš se tak například naučit tancovat Macarenu jako profík, naučit se rumunskou písničku nebo pochopit význam italských gest. Po prezentacích přichází na řadu ochutnávání jídla a pití a jelikož nikdo nechce mít prázdný stůl, z mezinárodního večera odcházíš s plným břichem.

Jak již bylo zmíněno – výměna mládeže je zaměřená na nějaké téma, o kterém se během projektu bavíte. A to vše za pomocí neformálního vzdělávání. Na konci dne probíhají reflexní skupiny, kde se hodnotí celý den a jednotlivé aktivity a vede ji leader národní skupiny.

Kdo je vedoucí národní skupiny?

Vedoucí (leader) skupiny je člověk, který má skupinu jakoby na starost. Je to člověk, který má již předchozí zkušenosti (alespoň jednu) s výměnou mládeže a tak ví, jak se věci mají. Pomáhá své skupince s plánováním cesty, koupením lístků nebo předává skupince informace, které se řeší na setkání leadrů národních skupin a organizátorů. Leader skupiny se také účastní APV.

Co je APV?

APV (Advanced planned visit) je přípravné setkání organizátorů a vedoucích národních skupin většinou měsíc před projektem. Leadři národních skupin přijedou na místo konání projektu, můžou vidět prostory, ve kterých bude probíhat výměna mládeže, diskutují program a jednotlivé aktivity s organizátory. Leader předá všechny tyto informace své skupince, aby věděla, co očekávat. Ne všechny výměny mládeže mají před začátkem konání APV. APV se netýká tréninkových kurzů.

Jak si takovou výměnu mládeže představit?

Podívejte se na video, kdy se náš kamarád z Rumunska rozhodl zúčastnit výměny mládeže v Česku! Podívejte se, jaké to je být doma a na vzdělávacím projektu.