Bohužel stále ještě žijeme ve společnosti, kdy rozdíl, ať už fyzický či psychický, může být důvodem k vyčlenění ze skupiny. Může se to stát ve škole, v práci, ale i kdekoliv jinde. Přijít do nového kolektivu tak nemusí být vůbec jednoduché a mnohdy to může být velmi stresující záležitost. Na výměně mládeže E+ inclusion se účastníci zkusili vcítit do role vyčleněné osoby a zkusili si, jak by se v takové situaci zachovali oni sami. Díky tomu si pak mohli lépe uvědomit, co bychom měli v našem každodenním chování změnit, aby byly rozdíly ve společnosti co nejmenší. K tomu napomohly i aktivity a workshopy navržené pracovníky s mládeží na první fázi tohoto projektu (více o tom zde), kteří se na programu samotné výměny mládeže podíleli.