Tak se jmenoval projekt, které jsem se měla minulý týden možnost zúčastnit. Koncept to byl velice jedinečný. První 3 dny projektu jsme společně ještě s dalšími evropskými účastníky navštívili místní školu. Podle tématu skupiny Education (Vzdělání), Employment (Zaměstanost) & Equality (Rovnost) jsem nakonec navštívila Grundtvigs Højskole (https://grundtvigs.dk/). Hned při vstupu jsem zjistila, že to nebude střední škola, jakou jsem si představovala a taky že ne. Højskole je úplně jiný koncept vzdělání mladých lidí v Dánsku. Zakladatelem těchto škol byl právě jmenovec mé školy. Školy jsou to soukromé a žáci na ní studují po skončení střední školy a vydělání dostatečného množství peněz. Škola má v sobě zaintegrovaný i internát, kuchyň, společenské místnosti a třídy. Na škole studuje zhruba 120 studentů. Pobyt trvá od března do konce června. Každý si volí hlavní předmět podle svého zájmu, nejsou žádné příjímací zkoušky a taky se nehodnotí prospěch. Učitel má velice podobné postavení jako žák. Ve škole se praktikuje hlavně neformální vzdělání a podporuje se soudržnost komunity. Na obědy a večeře se vždy chodí společně. Ráno se začíná písní a prezentací jednoho z žáků. Zajímavá myšlenka, a ještě zajímavější lidé, kteří ve škole studují. Po třídenním pobytu na škole jsme se celá skupina přesunula do Kodaně na francouzskou ambasádu, kde pro nás byla přichystána recepce, bohužel jsme ale skončili jen na dvoře a do vnitřních prostor ambasády jsme se jít podívat nemohli. Poté jsme se přesunuli lodí na mládežnická ostrov, kde jsme byli i se skupinami z ostatních škol další 3 dny. Na programu byla prezentace výstupů práce na školách a zejména workshopy. Poslední den pak diskuze s dánskými kandidáty do Evropského parlamentu. 

Pro mě nejzajímavější částí projektu byly konverzace, které jsem vedla s dánskými vrstevníky. Jejich zájem o (politickou) situaci u nás mě velice překvapil a uvědomila jsem si mnohé. Tímto děkuji všem, se kterými jsem se mohla dát do řeči. Děkuji také pořadatelům za možnost se tohoto projektu účastnit. 

A ty nezapomeň 7. a 8. června jsou volby do Evropského Parlamentu a každý hlas se počítá.