Od dnešního dne jsme začali školit v Beskydech. Probíhá zde tréninkový kurz Bezpečně, mimoškolně. Kurz poskytne komplexního průvodce pracovníkům s mládeží, jak pracovat v krizových situacích. Naši dva školitelé budou mít za úkol týmové aktivity. V projektu budou i externí školitelé, jako například lektoři z Horské služby a nebo Českého červeného kříže. Sami se na projekt těšíme. I my se zúčastníme bloků Českého červeného kříže a snad úspěšně získáme nejen Youthpass, ale i také kartu k oprávnění poskytování první pomoci.