Často přisuzujeme negativní charakteristiky lidem předem, aniž bychom je znali. Jednotlivé vlastnosti přisuzujeme celé skupině, a to zejména na základě jediné zkušenosti s příslušníkem dané skupiny či etnika. Hodnocení a vnímání lidí na první dojem, předsudky, stereotypy. Osobní setkání a rozhovor se zástupcem menšiny může být jedním ze způsobů překonání předsudků. Po celém světě se slaví každoročně Den lidských práv. Taktéž společnost Ikea podporuje inkluzi a rovnoprávnost. Právě desátého prosince, kdy se konají akce na podporu lidských práv, jsme pořádali Živou knihovnu pro pobočku Ikea Brno. Stejně jako v reálné knihovně si návštěvník může vybrat knihu z řady titulů. Rozdíl je v tom, že knihy jsou lidé a čtení je konverzace. Děkujeme zaměstnancům Ikea Brno, že si našli v předvánočním shonu čas a byli součástí akce Živé knihovny.

  

   

.